Xóa các giá trị trùng lặp trong Microsoft Excel 2016

Công ty sửa máy tính hcm Microsoft Excel là một công cụ được thiết kế để xử lý dữ liệu và phân tích dữ liệu. Nó có nhiều tính năng và thực hiện nhiều tính toán mức độ phức tạp trong một lĩnh vực xử lý dữ liệu khác nhau.

Khi làm việc trên Microsoft Excel, bạn có thể bắt gặp một lượng dữ liệu khổng lồ, nơi bạn có thể cần tìm các giá trị trùng lặp để bạn có thể xóa chúng khỏi dữ liệu của mình để đảm bảo độ chính xác của dữ liệu.

Trong trường hợp này, bạn không thể sử dụng để tìm tùy chọn tìm kiếm các giá trị trùng lặp trong một lượng dữ liệu khổng lồ. Tại thời điểm này, Microsoft Excel cung cấp một tính năng để tìm và làm nổi bật các giá trị trùng lặp trong dữ liệu. Thực hiện theo các bước dưới đây để xem cách bạn có thể xóa phần tô sáng và xóa dữ liệu trùng lặp khỏi trang tính.

Xóa các giá trị trùng lặp trong Microsoft Excel 2016

Mở Microsoft Excel với dữ liệu cần xử lý.

Chọn cột từ nơi bạn muốn xóa các giá trị trùng lặp . Nếu bạn đang chọn nhiều hàng và hoặc cột, Excel sẽ không thể tìm thấy các giá trị trùng lặp và Excel sẽ coi tất cả đó là một tập dữ liệu. Vì giá trị dữ liệu ở một ô khác cạnh có thể có mối quan hệ với dữ liệu. Vì vậy, bạn phải loại bỏ các bản sao từ một hàng hoặc cột tại một thời điểm.

Trên thanh công cụ, nhấp vào Dữ liệu và sau đó nhấp vào Xóa Bản sao.

Nó sẽ mở ra một hộp thoại cảnh báo. Chọn Tiếp tục với lựa chọn hiện tại và sau đó nhấp vào Xóa Bản sao

RDV4

Nó sẽ cho bạn thấy tên cột từ nơi nó sẽ loại bỏ các bản sao. Nhấn ok để tiếp tục.

RDV5

Nó sẽ cho bạn biết có bao nhiêu giá trị trùng lặp đã bị xóa và còn lại bao nhiêu giá trị duy nhất.

Sau khi hoàn thành, bạn có thể thấy rằng các giá trị trùng lặp đã bị xóa khỏi cột.

Liên Hệ Ngay...