Tạo Self Signed Certificate và ràng buộc trên SERVER 2012

Dịch vụ sửa máy tinh hcm : Một số chứng chỉ được cấp bởi nhiều cơ quan cấp chứng chỉ như Comodo, v.v. hoặc bạn có thể tự tạo chứng chỉ tự ký. Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích làm thế nào chúng ta có thể tạo chứng chỉ tự ký.

Greate a Self Signed Certificate and Bind It Using Server 2012

Đăng nhập vào máy chủ của bạn và bạn sẽ thấy Trình quản lý máy chủ chạy khi khởi động. Nhấp vào Công cụ ở góc trên bên phải và sau đó nhấp vào Trình quản lý Dịch vụ Thông tin Internet (IIS).

Điều này sẽ mở Trình quản lý dịch vụ thông tin Internet (IIS) cho bạn. Nhấp vào Chứng chỉ máy chủ .

Xem: cài win tận nơi hcm

SC2 1

  • Trên các cửa sổ Chứng chỉ Máy chủ, bạn sẽ thấy một vài tùy chọn ở bên phải của các cửa sổ. Nhấp vào Tạo chứng chỉ tự ký.
  • Điều này sẽ khởi chạy trình hướng dẫn tạo chứng chỉ. Nhập tên của chứng chỉ, nó có thể là bất kỳ tên nào để bạn tham khảo và sau đó chọn một cửa hàng chứng chỉ cho chứng chỉ mới và sau đó nhấp vào OK.
  • Điều này sẽ tạo chứng chỉ và bạn sẽ có thể xem chứng chỉ trong danh sách Chứng chỉ máy chủ.
  • Khi chứng chỉ được tạo, nhấp vào Trang web và sau đó nhấp vào Trang web mặc định.
  • Ở phía bên phải, dưới menu Hành động , nhấp vào Bindings ‘
  • Một hộp thoại liên kết trang web sẽ được mở ra, nhấp vào nút Thêm vào nút .

Hộp cấu hình mới để liên kết trang web sẽ mở ra. Chọn loại là https . Nó sẽ hiển thị cho bạn tùy chọn lựa chọn chứng chỉ SSL. Trong chứng chỉ SSL, chọn chứng chỉ mà chúng tôi vừa tạo, trong trường hợp này, đó sẽ là Chứng chỉ tránh và sau đó nhấp vào chọn. Sau khi hoàn thành, nhấp vào Ok.

Sau khi ràng buộc xong, bạn đã cài đặt thành công chứng chỉ tự ký trên máy chủ của mình.

Liên Hệ Ngay...