sử dụng Hub phản hồi trong Win 10

Công ty: nạp mực máy in tận nơi hcm Phản hồi là một quá trình quan trọng đằng sau sự phát triển của bất kỳ sản phẩm nào. Phản hồi của khách hàng được tổ chức xem xét và giải quyết các vấn đề hoặc đề xuất theo cách khả thi nhất trong sản phẩm tiếp theo hoặc cập nhật sản phẩm.

How to Use Feedback Hub In Windows 10

Windows 10 cung cấp một nền móng phản hồi theo dạng hình của áp dụng Hub phản hồi. Một người dùng có thể đưa ra phản hồi cho nhóm Microsoft với sự viện trợ của ứng dụng này.

nạp mực máy in quận 5

sửa máy in quận 5

Bạn có thể đưa ra một gợi ý hoặc báo cáo một vấn đề hoặc lỗi trong phản hồi của bạn. Bài viết này sẽ chỉ dẫn bạn về cách dùng đúng Hub Phản hồi.

sử dụng Hub phản hồi trong Windows 10
Đi đến Bắt đầu và nhập Phản hồi, Nhấp vào áp dụng trọng điểm phản hồi để chạy.

sửa máy in quận 6

nạp mực máy in quận 6

Trong vận dụng Hub phản hồi, nhấp vào Đăng nhập để sử dụng vận dụng này.

Bạn sẽ được đề nghị đăng ký tài khoản Microsoft để đăng nhập. Chọn tài khoản đăng nhập windows của bạn hoặc thêm tài khoản Microsoft khác theo chọn lựa của bạn.

trước hết, điều hướng đến các cài đặt và thẩm tra các bản cập nhật, cập nhật phiên bản nếu được đề nghị. Chọn chủ đề nền vvetera để làm cho nó hạp với bạn.

Nhấp vào Phản hồi ở bên trái của cửa sổ, các chi tiết phản hồi sẽ được hiển thị ở phía bên phải. Theo mặc định, khuynh hướng phản hồi sẽ được hiển thị. (sửa máy in hcm)

Bạn có thể thay đổi thứ tự xếp đặt bằng cách nhấp vào tùy chọn sắp xếp và chọn giữa xu hướng, gần đây nhất và upvote.

Bạn cũng có thể vận dụng các bộ lọc cho kiêng kị bằng cách nhấp vào tùy chọn Bộ lọc ở trên cùng.

Danh mục cũng được xác định trong trọng điểm phản hồi, bạn có thể xem phản hồi cụ thể được thêm bởi người dùng khác bằng cách chọn danh mục từ tùy chọn Danh mục.

Liên Hệ Ngay...