Phương pháp cách Thiết Lập mật khẩu Trên Tệp WinRAR

Bài viết tin tức thủ thuật máy tính với nội dung :phương pháp hướng dẫn Thiết Lập password Trên Tệp WinRAR trên trang Dịch vụ Tin học VERA STAR. Tham khảo các dịch vụ Dịch vụ cài windows tại chỗ Quận bình thạnh & Dịch vụ Fix Lỗi pc tại chỗ quận 8 & Dịch vụ cài hệ điều hành win tại nơi Quận 8 Tận chỗ ở khu vực TP.HCM

Có một số tệp quan trọngbí mật trong hệ thống của bạn. luôn luônrủi ro khi để các tệp hoặc thư mục như vậy mở cho tất cả mọi người. Có một số chỉ dẫn để tróc nã cập các tệp trong các máy vi tính khác, mã hóa các tệp quan trọng sẽ bảo vệ dữ liệu quan trọng của bạn không bị tấn công hoặc sử dụng sai mục tiêu.

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR - HUY AN PHÁT

Coi thêm: Repair máy tính tại nơi quận bình thạnh & thay mực máy in tận nơi quận 9

chỉ dẫn phá password WinRar bằng áp dụng

 • Vào isunshare, download vận dụngsetup trên máy tính > Mở áp dụng, chọn Open > Chọn file WinRar cần phá Pass > Tại Tab Range, lưu lại chọn tất cả > Chọn Start > phần mềm hiển thị mật khẩu file WinRar.
 • tầm nã cập isunshare> tải xuống ứng dụngcài đặt trên máy vi tính.
 • tải vận dụng phá Pass
 • download ứng dụng phá mật khẩu
 • Có cả miễn phí dùng thử và trả tổn phí cho bạn chọn lọc
 • Mở áp dụng lên > Tại giao diện chính Các bạn nhấn chọn Open để chọn file Winrar cần phá mật khẩu.
 • Tìm à chọn file Winrar bị mất password.
 • Tại Tab Range có các tùy chọn gợi ý cho hệ thống tìm Pass file Winrar mau lẹ hơn. Nếu bạn không nhớ gì thì tốt nhất hãy lưu lại chọn tất cả (như hình bên dưới).
 • Chọn Start để phần mềm phá Pass Winrar mở màn quá trình giải mã file WinRar.
 • mật khẩu WinRar có độ khó càng cao thì thời gian chờ càng lâu. Sau đó phần mềm sẽ hiển thị mật khẩu file WinRar cho bạn.
 • sau cùng bạn hãy sử dụng mật khẩu này để mở khóa file WinRar nhé.

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR - HUY AN PHÁT

Tham khảo: Fix Lỗi máy in tại nhà quận 9 & Repair computer tại nhà Quận 7

cách phá mật khẩu WinRar online, không cần thiết đặt

 • truy nã cập vào trang lostmypass > Nhấn Drop file to upload > Chọn file WinRar cần phá mật khẩu > chờ đợi dụng cụ phá password > Lost My password trả lại Pass đã cài đặt.
 • tầm nã cập vào trang lostmypass.
 • Nhấn Drop file bự upload > chọn file WinRar cần phá mật khẩu.
 • khí cụ sẽ xử lý để tìm password đã setup cho file WinRar.
 • Lost My password sẽ trả lại password đã cài đặt.
 • bởi password được người viết đặt rất đơn giản nên thời kì mở password nhanh chóng (chưa đầy 2 phút). Những Pass tinh vi sẽ phải chờ lâu hơn hoặc phải trả phí tổn để mở. Sau đó bạn hãy sử dụng mật khẩu này để mở file WinRar nhé.

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR - HUY AN PHÁT

hướng dẫn phá mật khẩu WinRar 2019 bằng áp dụng Notepad/CMD

 • Mở Notepad > Nhập đoạn mã ở Bước 2 (hướng dẫn chi tiết) > Nhấn File > Nhấn Save as và đặt tên file có đuôi .bat > Mở file vừa tạo xong xuôi, màn hình CMD (Comment prompt) sinh ra > Nhập tên file WinRar cần mở khóa > Nhập đúng đắn đường dẫn hiện tại của file > Hệ thống sẽ tự động tìm và mở khóa WinRar.
 • Tại thanh tìm kiếm trên hệ điều hành window 10 gõ từ khóa Notepad.
 • Hoặc Click chuột phải từ màn hình Desktop > New > folder > Test Document.
 • Chọn Notepad

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR - HUY AN PHÁT

 • Mở file Notepad bạn vừa tạo xong xuôi, sao chép toàn cục đoạn mã sau và dán vào file.

REM ============================================================

REM errorcode401.blogspot.in

@echo off

title Rar mật khẩu Unlocker

mode con: cols=47 lines=20

copy “C:\Program Files\WinRAR\Unrar.exe”

SET PSWD=0

SET DEST=%TEMP%\%RANDOM%

MD %DEST%

:RAR

cls

echo ———————————————-

echo GET DETAIL

echo ———————————————-

echo.

SET/P “NAME=Enter File Name : ”

IF “%NAME%”==”” goto NERROR

goto GPATH

:NERROR

echo ———————————————-

echo ERROR

echo ———————————————-

echo Sorry you can’t leave it blank.

pause

goto RAR

:GPATH

SET/P “PATH=Enter Full Path : ”

IF “%PATH%”==”” goto PERROR

goto NEXT

:PERROR

echo ———————————————-

echo ERROR

echo ———————————————-

echo Sorry you can’t leave it blank.

pause

goto RAR

:NEXT

IF EXIST “%PATH%\%NAME%” GOTO START

goto PATH

:PATH

cls

echo ———————————————-

echo ERROR

echo ———————————————-

echo Opppss File is not Found..

pause

goto RAR

:START

SET /A PSWD=%PSWD%+1

echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1

echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0

echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0

echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0

echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1

echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0

echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1

echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1

echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0

echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1

echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1

echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0

echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1

echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1

UNRAR E -INUL -P%PSWD% “%PATH%\%NAME%” “%DEST%”

IF /I %ERRORLEVEL% EQU 0 GOTO FINISH

GOTO START

:FINISH

RD %DEST% /Q /S

Del “Unrar.exe”

cls

echo ———————————————-

echo UNLCKED

echo ———————————————-

echo.

echo password FOUND!

echo FILE = %NAME%

echo CRACKED Pass = %PSWD%

pause>NUL

exit

REM ============================================================

 • Sao chép đoạn mã vào Notepad
 • Nhấn File > Save as và đặt tên file có đuôi .bat > Định dạng file chọn All files.
 • Đặt đuôi file .bat
 • Mở file vừa tạo chấm dứt > Màn hình CMD (Comment prompt) sinh ra > Nhập tên file winrar cần mở khóa > Nhập đúng đắn đường dẫn hiện tại của file.Màn hình CMD
 • Hệ thống sẽ tự động tìm và mở khóa file WinRar cho bạn.

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR - HUY AN PHÁT

Liên hệ Trụ sở VERA STAR Chuyên Sửa máy tính bàn – Máy In HCM

Cài window tại chỗ quận 7 phục vụ tận chỗ 24 Quận Mua bán, Sửa máy tính bàn, notebook, Fix Lỗi máy tính bàn, Cài áp dụng. xây đắp mạng, Fix Lỗi Wifi, sạc mực máy In, Vệ sinh laptop, Lắp đặt camera quan sát chuyên nghiệp. tăng cấp computerlaptop, Printer Dịch Vụ Fix Lỗi pc Quận 12 tại Website: Repair máy vi tính tận chỗ LH Ngay.

 • Trung Tâm Văn phòng điều hành: C4 KDC Sông Đà ( Hẻm 730 Lê Đức Thọ ) Phường 15, Quận Gò Vấp.
 • Văn Phòng: 116 Đường Tân Chánh Hiệp 18, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, đại dương Chí Minh.
 • thiết bị cầm tay Tư vấn 24/7: +848 6561 6562 -Mobi/Zalo 0908908442 (Zalo) 0973446142
 • Email: lienhe@verastar.info
 • Website: https//verastar.info/ – https://suamaytinhbinhdan.com/

 

Liên Hệ Ngay...