Lấy Lại Mật Khẩu Administrator trên Windows Server 2012

Tin sua chua may tinh hcm : Nếu bạn không có đĩa CD cài đặt, bạn có thể đốt cháy một cái mới hoặc thực hiện một flash USB khả năng khởi động ổ đĩa . Điểm hay của phương pháp mở khóa này là ngay cả khi máy của bạn đã được gia nhập miền và BIOS của bạn cũng bị khóa, bạn vẫn có thể khởi động máy tính của mình từ CD với một vài lần thử và có thể khôi phục mật khẩu Quản trị viên .

Phục Hồi Password Administrator trong Windows Server 2012

1. Khởi động lại máy chủ Windows 2012 của bạn và Khởi động từ Windows Server Disk ( cài win tan noi ) phiên bản 2012 OS OS Đĩa.

(Cố gắng giữ trên nhấn phím “Enter” nếu BIOS của bạn cũng bị khóa cho đến khi nó tải từ CD Ổ )

2. Khi bạn nhận được màn hình bên dưới> Chọn tùy chọn Sửa chữa máy tính của bạn.

Repair comp

2. Trên màn hình tiếp theo, chọn Chế độ khắc phục sự cố và tiếp theo.

troubleshoot

sửa máy in quận 12   & Địa chỉ nạp mực máy in quận 12

3. Nhấp vào dấu nhắc lệnh.

4. Trên dấu nhắc lệnh kiểm tra các tệp trong thư mục của bạn bằng lệnh dir và xem nếu bạn nhận được bên dưới các thư mục, ví dụ như Windows, người dùng, tệp Chương trình (x86) và tệp Chương trình. Thay đổi thư mục của bạn từ X thành C hoặc D, cho đến khi bạn thấy tất cả các thư mục như bên dưới. Khi bạn nhận được tệp, điều đó có nghĩa là bạn là ổ đĩa chính xác.

– bạn có thể thay đổi từ thư mục bằng cách gõ ký tự ổ đĩa D: \ ‘và nhấn enter.

5. Sao chép sethc.exe và cmd.exe từ thư mục system32 vào thư mục gốc của thư mục mà bạn đang hiển thị. Và một khi đã sao chép, thừa cmd.exe sang sethc.exe, sử dụng lệnh dưới đây để sao chép.

  • copy C:\Windows\System32\Sethc.exe C:\
  • copy C:\Windows\System32\cmd.exe C:\
  • copy C:\cmd.exe C:\windows\System32\Sehtc.exe

Nếu nó nhắc ghi đè, hãy gõ vào Y và nhấn Enter như ảnh chụp màn hình bên dưới /

6. Sau khi hoàn tất Thoát dấu nhắc lệnh và khởi động lại máy chủ của bạn để có màn hình đăng nhập.

7. Khi đăng nhập, Màn hình Nhấn phím Shift 3 lần hoặc cho đến khi bạn nhận được dấu nhắc lệnh, như hiển thị bên dưới.

8. Khi bạn thấy dấu nhắc lệnh, hãy nhập lệnh người dùng mạng để xem người dùng Quản trị viên.

Nhập quản trị viên người dùng Net *

9. Tiếp theo, bạn sẽ có tùy chọn nhập mật khẩu và xác nhận nó. Mật khẩu sẽ vô hình.

Liên Hệ Ngay...