Kích hoạt Windows Desktop Windows Server 2012

Công ty sua may tinh hcm : khi bạn cài đặt Microsoft Windows server 2012, bạn có thể thấy rằng có một số phần mềm cơ bản không có sẵn trong Windows Server. Đó là một cái gì đó gây phiền nhiễu vì một số công cụ cơ bản đang thiếu mà chúng ta cần thực hiện trong các công việc hàng ngày.

Hướng Dẫn Kích hoạt Windows Desktop Server 2012

Để cho phép trải nghiệm máy tính để bàn trên máy chủ 2012, hãy làm theo các bước sau:

Trên trình quản lý máy chủ, nhấp vào tùy chọn quản lý ở góc trên bên phải, nhấp vào thêm vai trò và tính năng.

DF1

Điều này sẽ bắt đầu thêm vai trò và tính năng hướng dẫn nhấp vào tiếp theo.

Trên tùy chọn thứ hai, nhấp vào cài đặt dựa trên vai trò hoặc dựa trên tính năng và sau đó nhấp vào tiếp theo.

Nó sẽ hiển thị cho bạn máy chủ trong danh sách sua may in hcm , chọn tên máy chủ và nhấp vào tiếp theo.

Bây giờ nó sẽ hiển thị cho bạn danh sách các vai trò vì chúng tôi sẽ không cài đặt bất kỳ vai trò nào ngoài một tính năng để chúng tôi sẽ nhấp vào tiếp theo.

Trong danh sách tùy chọn tính năng điều hướng đến giao diện người dùng và cơ sở hạ tầng, mở rộng danh sách bạn sẽ thấy trải nghiệm máy tính để bàn.

Khi bạn sẽ nhấp vào trải nghiệm máy tính để bàn, hãy nói rằng kết thúc và dịch vụ viết nên được cài đặt, nhấp vào thêm tính năng.

Một khi kinh nghiệm máy tính để bàn được chọn bấm vào tiếp theo.

Bây giờ bấm vào nút cài đặt trong trình hướng dẫn cài đặt

 

Điều này sẽ bắt đầu quá trình cài đặt trải nghiệm Máy tính để bàn trên máy chủ Windows 2012, sau khi hoàn tất, nhấp vào đóng.

 

Bây giờ tính năng trải nghiệm máy tính để bàn đã được cài đặt trên máy chủ của bạn và bạn sẽ có quyền truy cập vào công cụ snipping và các dịch vụ liên quan đến phương tiện khác trên máy chủ.

 

Liên Hệ Ngay...