Hướng Dẫn Mở File .MOV trên Windows 10

Công ty sua may tinh hcm: Chúng ta đều biết rằng trình phát phương tiện Windows sẽ không phát trực tiếp các tệp .mov. Định dạng này theo mặc định được hỗ trợ bởi hệ điều hành MAC của Apple. Trong trường hợp bạn đã nhận được một tệp và ở định dạng .mov, bạn cần tải xuống một codec cho điều đó.

Mở tệp .mov trên Trình Quick Time Player

Chuyển đến trang tải quick time player của Apple và nhấp vào nút Tải xuống để tải xuống ứng dụng.

MOV1

Sau khi tải về , nhấp đúp chuột để chạy thiết lập. Trên màn hình thiết lập, bấm Tiếp theo để bắt đầu thiết lập.

Chấp nhận thỏa thuận cấp phép phần mềm bằng cách nhấp vào Có.

Nhấp vào nút Điển hình và chọn Điển hình và nhấp vào tiếp theo để tiếp tục.

Chọn phần mềm đích và nhấp vào Cài đặt.

Điều này sẽ bắt đầu quá trình cài đặt.

Sau khi hoàn tất, nhấp vào Kết thúc để hoàn tất thiết lập.

Nhấp đúp chuột vào tệp, Windows sẽ nhắc bạn chọn trình xem mặc định cho tệp .mov. Chọn QuickTime Player để chạy tệp và chọn Luôn sử dụng ứng dụng này để mở tệp .mov.

Sau khi chọn, điều này sẽ mở tệp phương tiện .mov.

Khi trình phát Thời gian nhanh được cài đặt, nó cũng sẽ tự động thêm codec .mov sẽ hỗ trợ Windows Media Player.

Do đó, Windows Media Player cũng sẽ bắt đầu hỗ trợ các tệp .mov.

2: Phát  .mov trên Windows Media Player

Nhấp vào menu bắt đầu và bắt đầu nhập Windows Media Player, nó sẽ hiển thị trong danh sách. Nhấn vào đây để mở nó.

MOV11

  • Sau khi mở, nhấn phím Alt + H và sau đó nhấp vào Giới thiệu về Windows Media Player để xem phiên bản Windows Media Player hiện tại.
  • Nếu phiên bản hiện tại của Windows Media Player của bạn là 12 hoặc cao hơn thì Windows Media Player của bạn sẽ hỗ trợ tệp .mov. Trong trường hợp của tôi, phiên bản 12.0 của nó.
  • Bây giờ, nhấp chuột phải vào tệp .mov và di con trỏ chuột đến Mở bằng và chọn Windows Media Player.
  • Điều này sẽ bắt đầu phát tệp trong Windows Media Player.

  1. thay pin laptop quận tân bình 
  2. thay màn hình laptop quận tân bình
  3. bán sạc laptop quận tân bình
  4. thay bàn phím laptop quận tân bình
Liên Hệ Ngay...