Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Máy Chủ SFTP Trên Linux

Bài viết tin tức thủ thuật máy tính với nội dung : Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Máy Chủ SFTP Trên Linux trên trang Dịch vụ Tin học VERA STAR. Tham khảo các dịch vụ nạp mực máy in tận nơi quận Bình Tân & sửa máy tính tận nơi quận Bình Tân &Bơm mực máy in tận nơi tân Phú  tận chỗ ở khu vực TP.HCM.

Hầu hết mọi người thích các một thể ích như FileZilla, WinSCP hoặc các ứng dụng FTP khác khi họ cần chuyển tệp tới hoặc từ máy chủ Linux. SFTP là một biện pháp thay thế an toàn cho giao thức FTP thuở đầu. Nó thực hành hồ hết các tính năng giống như bản không an ninh của nó, nhưng được ngã sung thêm một lớp mã hóa. Để thực hành điều này, nó dùng giao thức SSH cung cấp cho nó tài năng mã hóa

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Máy Chủ SFTP Trên Linux - VERA STAR
Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Máy Chủ SFTP Trên Linux – VERA STAR

Thám khảo: Cài win tại nhà tân Phú & Sửa máy tính tại nhà huyện Hóc Môn giá rẻ

SFTP là gì?

SFTP (Giao thức truyền tệp an toàn) là một giao thức mạng để truyền tệp từ máy khách đến máy chủ. Không giống như FTP (Giao thức truyền tệp), SFTP dùng giao thức SSH (Vỏ bảo mật) để mã hóa dữ liệu được gửi. Nó được sản xuất bởi các nhà khoa học máy tính bàn, Tatu Ylönen và Sami Lehtinen, những người cũng chịu nghĩa vụ tạo ra giao thức SSH trong những năm 1990. tất nhiênphiên bản văn minh được tạo ra bởi IETF (Lực lượng Đặc nhiệm Kỹ thuật Internet).

Nó có thể được biểu đạt như một giao thức hệ thống tệp từ xa, mặc dù tên của nó cho thấy nó chỉ thực hành các hoạt động truyền tệp. Khi gửi tệp bằng SFTP từ máy khách đến máy chủ nhận, dữ liệu sẽ được mã hóa trước khi gửi đến đích. Nếu dữ liệu đang được gửi bị chặn bởi vì “người trung gian”, thì bên thứ ba này không thể dễ dãi giải mã được.

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Máy Chủ SFTP Trên Linux - VERA STAR
Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Máy Chủ SFTP Trên Linux – VERA STAR

Xem: Nạp mực máy in Hóc Môn giá rẻ & Dịch vụ nạp mực máy in tận nơi Nhà Bè Giá Rẻ

Cách Thiết Lập Máy Chủ SFTP Trên Linux

Cài đặt SSH và Máy chủ OpenSSH

Chúng tôi đang mở màn quá trình thiết lập máy chủ SFTP bằng phương pháp setup SSH và máy chủ OpenSSH.

hồ hết các phiên bản thiết đặt Linux đã được cài đặt SSH theo mặc định,  trong trường hợp hệ thống của bạn không có nó, bạn có thể setup nó bằng hướng dẫn sử dụng aptlệnh của dụng cụ đóng gói nâng cao:

sudo apt install ssh
Sau khi cài đặt SSH, bạn có thể đánh giá bản của nó bằng chỉ dẫn chạy sshlệnh có -Vcờ:

ssh -V

Kiểm tra bản Ssh

Ví dụ: bạn có thể thiết đặt Máy chủ OpenSSH trên hệ thống Debian và Ubuntu bằng cách sử dụng aptlệnh:

sudo apt install openssh-server

Bạn có thể làm điều tương tự trên Arch Linux bằng phương pháp dùng pacmanlệnh:

sudo pacman -S openssh

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Máy Chủ SFTP Trên Linux - VERA STAR
Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Máy Chủ SFTP Trên Linux – VERA STAR

Tạo Người sử dụng, Nhóm và thư mục cho SFTP

Một khuyến nghị bình thường là các dịch vụ khác nhau trên Linux nên dùng người sử dụng, nhóm và folder của riêng họ.

mở màn bằng cách tạo một nhóm cho người sử dụng SFTP. Điều này được thực hiện bằng hướng dẫn dùng groupaddlệnh:

sudo groupadd sftp_group

Bạn có thể tạo người dùng và thêm người sử dụng đó vào nhóm đã được tạo bằng cách sử dụng useraddlệnh và -gcờ của nó, được sử dụng để chỉ định nhóm  người dùng sẽ là một phần của:

sudo useradd -g sftp_group sftp_user
Sau khi tạo người dùng, hãy gán mật khẩu cho người dùng bằng hướng dẫn dùng passwdlệnh:

sudo passwd sftp_user

thay đổi mật khẩu người dùng Sftp

Tạo folder mặc định cho người dùng thế hệ được tạo:

sudo mkdir -p / data / sftp_user / upload_files
sử dụng chownlệnh để cung cấp cho thư mục các quyền cần thiết:

sudo chown -R root: sftp_group / data / sftp_user

sudo chown -R sftp_user: sftp_group / data / sftp_user / upload_files

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Máy Chủ SFTP Trên Linux - VERA STAR
Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Máy Chủ SFTP Trên Linux – VERA STAR

Cấu hình máy chủ SSH

Bước tiếp theo để thiết lập máy chủ SFTP là định cấu hình máy chủ SSH nhưng mà nó sẽ dùng.

chỉnh sửa tệp “sshd_config” được tìm thấy trong “/ etc / ssh /” để người sử dụng đang dùng trình bao SFTP khi kết nối với máy chủ thay bởi vì trình bao của SSH.

Bạn có thể dễ ợt chỉnh sửa tệp bằng trình biên tập Nano thường được dùng được tìm thấy trên nhiều phiên bản thiết đặt Linux theo mặc định:

sudo nano / etc / ssh / sshd_config
Tìm cuối tệp và thêm thông báo sau:

Khớp nhóm sftp_group
ChrootDirectory / data /% u
ForceCommand nội bộ-sftp
Nano Editor biên tập cấu hình Sshd
phát động lại dịch vụ SSH:

sudo systemtl phát động lại sshd

(Tùy chọn) thay đổi Cổng SFTP
Nếu bạn muốn đổi mới cổng  máy chủ SFTP đang sử dụng từ giá trị mặc định là 22 thành tùy chọn bạn đã chọn, bạn sẽ cần chỉnh sửa lại tệp “sshd_config”.

Một lần nữa chỉnh sửa tệp bằng hướng dẫn sử dụng trình chỉnh sửa Nano:

sudo nano / etc / ssh / sshd_config
Tìm một dòng trong tệp có giá trị cổng mặc định là 22 đã nhận xét:

# Cổng 22
Bạn có thể xóa dấu thăng (#) được dùng để nhận xét dòng và thêm lựa chọn giá trị cổng của bạn. Trong trường hợp của tôi, tôi đang thay đổi giá trị thành 1111:

Cổng 1111
bây chừ chỉ cần lưu tệp

Nano Editor biên tập số cổng cấu hình Sshd
và khởi động lại máy chủ:

sudo systemctl phát động lại sshd

Đăng nhập và sử dụng Máy chủ

Với máy chủ được setup và cấu hình, nó đã chuẩn bị để dùng. Bạn có thể dễ ợt tải về tệp lên và down, tất cả đều có phiên mã hóa bởi vì SSH cung ứng.

Trước khi đăng nhập, bạn không cần phải xem chỉ dẫn dùng được cung cấp:

sftp -h
hướng dẫn sử dụng Sftp
Đăng nhập vào máy chủ bằng cách cung ứng tên người sử dụng và IP máy chủ hoặc tên máy chủ ở định dạng sau:

sftp USER @ HOST
Trong khi, bạn có thể chỉ định cổng nhưng mà máy chủ SFTP của bạn đang dùng (mặc định là 22) bằng cách dùng -Pcờ:

sftp USER @ HOST -P < PORT >
Khi bạn đăng nhập, bạn sẽ được chào đón bằng một trình bao SFTP.

Xem sách cách bằng phương pháp gõ help.

Lệnh viện trợ Sftp 1

down tập tin

Để download tệp:

get / path / bự / file / on / server
Ví dụ:

get / bin / ls
Thao tác này sẽ down thư mục hiện tại của bạn – folder bạn đã ở toàn thể trước khi đăng nhập vào máy chủ. Để down một thư mục toàn bộ cụ thể:

get / path / mập / file / on / server / path / bự / local / thư mục
Để sao chép thư mục, bạn phải thêm -rtham số, viết tắt của đệ quy, vào lệnh.

get -r / bin / home / username / Desktop / bin
sftp-copy-directory
Hãy nhớ thêm tên cho folder thế hệ nhưng mà bạn muốn tạo toàn cụcchả hạn như “/ home / username / Desktop / bin” trong trường hợp này. Nếu bạn dùng get -r /bin /home/username/Desktop, các tệp sẽ được sao chép trực tiếp trên Màn hình nền. xem xét rằng t là các tệp được sao chép chứ không phải chính thư mục.

tải lên tệp
tải xuống lên các tệp hoặc folder làm theo các cách thức tương tự. Ngoại lệ duy nhất là các đường dẫn bị đảo ngược, tức thị trước tiên bạn chỉ định tệp / thư mục toàn cục, sau đó là đường dẫn từ xa.

Để mở màn, hãy tải về tệp lên máy chủ bằng phương pháp dùng putlệnh:

put / path / to / local / content / path / phệ / remote / location
Khi tải về lên các thư mục (đệ quy), hãy nhớ rằng luật lệ tương tự từ phần trước cũng áp dụng: đó đích thực là các tệp trong thư mục được sao chép chứ không phải chính thư mục đó. Chỉ định tên thế hệ cho folder  bạn muốn sao chép các tệp đó vào.

put -r / home / username / Desktop / bin bin
Điều này tạo ra một folder thế hệ có tên là “bin” ở phía từ xa.

Tiếp tục chuyển và sử dụng các đường dẫn có khoảng phương pháp
Khi bạn chuyển một tệp lớn bị đứt quãng, bạn có thể tiếp tục bằng chỉ dẫn thay thế lệnh trước đó bằng reputvà reget. Chỉ cần bảo đảm rằng bạn dùng cùng một đường dẫn nhưng mà bạn đã sử dụng lần trước để nguồn và đích khớp đúng mực.

reget / path / phệ / file / on / server / path / lớn / local / file
uy tin / path / phệ / local / file / path / bự / file / on / server
Để tiếp tục chuyển thư mục, chỉ cần thêm -rtham số:

uy tín -r / home / username / Desktop / bin bin
Nếu đường dẫn tới tệp chứa khoảng trắng, hãy đặt nó trong dấu ngoặc kép:

đặt “/ home / username / My Documents / Files”
dùng khác
Bạn có thể liệt kê các tệp và folder bằng phương pháp dùng lslệnh:

ls -l
Quyền của tệp cũng có thể thay đổi bằng cách dùng chmodlệnh:

chmod < PERMISSION > < FILE >
Trong khi, bạn có thể tạo một thư mục mới bằng phương pháp sử dụng lệnh mkdir:

mkdir < DIRECTORY_NAME >

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Máy Chủ SFTP Trên Linux - VERA STAR
Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Máy Chủ SFTP Trên Linux – VERA STAR

Liên hệ Trụ sở VERA STAR Chuyên Sửa chữa máy vi tính – Máy In HCM

Bàn phím tiếng Hàn Quốc không dây phục vụ tại nơi 24 Quận Mua bán, Sửa pc, laptop, Repair computer, Cài áp dụng. xây dựng mạng, Sửa Wifi, bơm mực máy In, Vệ sinh notebook, Lắp đặt camera quan sát chuyên nghiệp. nâng cấp pcmáy tính xách tay, Printer Dịch Vụ Sửa chữa computer Quận 12 tại Website: Repair máy tính bàn tại nhà LH Ngay.Dịch vụ nạp mực máy in tận nơi Bình Chánh

  • Trung Tâm Văn phòng điều hành: C4 KDC Sông Đà ( Hẻm 730 Lê Đức Thọ ) Phường 15, Quận Gò Vấp.
  • Văn Phòng: 116 Đường Tân Chánh Hiệp 18, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, biển Chí Minh.
  • điện thoại Support 24/7: +848 6561 6562 -Mobi/Zalo 0908908442(Zalo) 0973446142
  • Email: lienhe@verastar.info
  • Website: https//verastar.info/ – https://suamaytinhbinhdan.com/
Liên Hệ Ngay...