Công nghệ nhận thức đang định hình tương lai của quản lý dịch vụ như thế nào

Thay đổi trải nghiệm của sinh viên tại Đại học George Washington với AI

Đại học George Washington chuyển đổi quản lý dịch vụ thành trải nghiệm đa kênh, dễ dàng, trực quan thông qua BMC Helix Digital Workplace và BMC Chatbot được hỗ trợ bởi IBM Watson.

dich vu cuu du lieu

DỊCH VỤ NHẬN THỨC Khi bản chất của cơ sở hạ tầng phát triển, do đó, phải có bản chất của quản lý dịch vụ.

BMC Helix: Một tác nhân biến đổi để thay đổi

Khám phá cách quản lý dịch vụ sửa máy tính hcm nhận thức là bắt buộc đối với chiến lược quản lý dịch vụ của bạn

DỊCH VỤ NHẬN THỨC

Trực quan, công nghệ nhận thức đang thay đổi doanh nghiệp và lực lượng lao động của nó

Khi các công ty triển khai các chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số (DX), các công nghệ nhận thức tiếp tục thay đổi các kỹ năng mà lực lượng lao động của họ cần.

Quản lý dịch vụ ngày nay bị gián đoạn bởi các công nghệ như AI / ML, chatbot và các tác nhân ảo. Doanh nghiệp phải chủ động và dự đoán khám phá, phục vụ và cung cấp trải nghiệm tuyệt vời bằng cách đưa khả năng nhận thức vào mọi lớp cung cấp dịch vụ. Nayaki Nayyar cho chúng tôi suy nghĩ của mình về cách BMC giải quyết những thách thức mới nổi này.

Trong cuộc phỏng vấn này, độc giả sẽ tìm hiểu:

  • Quản lý dịch vụ nhận thức là gì và nó khác với ITSM như thế nào
  • Những lợi ích và sự khác biệt chính của BMC Helix
  • CSM thúc đẩy các nỗ lực chuyển đổi kỹ thuật số như thế nào

 

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây để truy cập:


.

Liên Hệ Ngay...