Quy Định Và Chính Sách Bảo Hành Của Vera Star

Quy Định Và Chính Sách Bảo Hành Của Vera Star

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH. Giờ đổi, Trả hàng : Sáng 9g30 – 11g30 Chiều: 14g30 – 16g30 CHỦ NHẬT KHÔNG ĐỔI HÀNG 1.  ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH: Đối với các thiết bị được cấp phiếu bảo hành, phải xuất trình Phiếu bảo hành và có tem bảo hành của VeraStar còn trong thời hạn bảo hành. Tem bảo hành, mã vạch số serial, […]

Read More


Số Điện Thoại Công Ty Sửa Máy Tính HCM