Cách thay đổi ảnh tài khoản trong Windows 10

Công ty sửa máy tính hcm uy tín: Trước khi tiến hành quy trình thực tế thay đổi ảnh tài khoản, bạn phải biết rằng ảnh bạn chọn cho tài khoản của mình tốt nhất nên có cùng kích thước, tức là hình vuông. Hơn nữa, bạn không phải lo lắng về kích thước của hình ảnh, vì các cửa sổ sẽ tự động điều chỉnh kích thước hình ảnh.

How to Change Account Picture in Windows 10

Cuối cùng, bạn phải có quyền quản trị để thay đổi ảnh tài khoản của mình và bạn không thể thay đổi ảnh tài khoản nếu bạn đang sử dụng tài khoản khách.

Thay đổi ảnh tài khoản trong Windows 10

Từ menu Popup, chọn tùy chọn Thay đổi cài đặt tài khoản

Windows sẽ đưa bạn đến cài đặt, nơi bạn sẽ có thể xem thông tin tài khoản của mình .

Ở dưới cùng của cửa sổ này, bạn sẽ nhận được các tùy chọn để dưới tiêu đề Tạo Tạo hình ảnh của bạn .thay đổi hình ảnh tài khoản của bạn

Trong tùy chọn này, bạn có thể chọn máy ảnh của PC hoặc bạn có thể duyệt đến bất kỳ vị trí nào trên máy tính của bạn để chọn ảnh tài khoản.

Đây là một cách khác để tiếp cận cài đặt tài khoản của bạn

Chuyển đến Menu Bắt đầu và chọn Cài đặt hoặc nhấn kết hợp WIN + I ( cai win tan noi ) trên bàn phím của bạn để mở cài đặt cửa sổ

Trong cửa sổ cài đặt, xác định vị trí và mở tùy chọn Tài khoản

Bây giờ bạn đã đến trang cài đặt tài khoản nơi bạn có thể thay đổi ảnh tài khoản.

Tại đây bạn có thể tải lên một hình ảnh từ thư viện của bạn hoặc chụp một bức ảnh mới từ máy ảnh.

Liên Hệ Ngay...