Cách sao lưu ghi chú trong Windows 10

Công ty: sửa máy in hcm Nếu bạn đang đọc bài viết này, bạn phải sử dụng các ghi chú dán để ghi lại các nhiệm vụ quan yếu, ghi nhớ, v.v … Điều quan trọng là phải giữ một bản sao lưu của ghi chú dính.

Backup Sticky Notes in Windows 10

Trong Windows 7 , Windows 8 và Windows 10 phiên bản 1511 trở về trước, dữ liệu chú thích đã được lưu trữ trong tệp cơ sở dữ liệu của Chú ý để ý. Trong khi đó, trong Windows 10 Phiên bản 1607 trở lên, dữ liệu ghi chú Chú ý hiện được lưu trữ trong tệp cơ sở dữ liệu của Plum plum.sqlite.

nạp mực máy in quận 1

sửa máy in quận 1

Điều này sẽ giúp bạn khôi phục các chú giải dán có thể bị xóa vô tình khi máy tính của bạn không may gặp sự cố hoặc gặp sự cố mất điện. Bản sao lưu là bản sao bổ sung các chú giải, tệp hoặc dữ liệu quan trọng mà bạn có thể giữ ở một vị trí khác tốt nhất ở một thiết bị khác như trên ổ cứng ngoài, trên bất kỳ bộ lưu trữ đám mây, ổ USB, v.v.

sửa máy in quận 2

nạp mực máy in quận 2

Nếu bạn đang dùng Windows 10 phiên bản 1607 và sau đó, mở chạy câu lệnh bằng cách nhấn phím Win + R .

Sao chép vị trí sau vào Lệnh Run và nhấn phím Enter.

Bây giờ bạn đã đạt được trong Thư mục dạng cục bộ

Từ Thư mục dạng cục bộ và sao chép các tập tin Plum Plum.sqlite,, mận m.s.s

Nếu ghi chú dán của bạn có chứa hình ảnh, bạn cũng nên sao chép thư mục Media vào vị trí sao lưu của mình.

Nếu bạn đang dùng Windows 10 phiên bản 1511 trở về trước

Trong lệnh Run Sao chép vị trí sau vào Lệnh Run và nhấn phím Enter.

Từ Sticky Notes thư mục Sao chép “ StickyNotes.snt ” tập tin đến vị trí phòng ngừa bạn chọn. Bạn đã sao lưu thành công dữ liệu chú giải dán của bạn.

nạp mực máy in hcm

Để khôi phục dữ liệu chú giải dính, bạn cần sao chép các tệp đã sao lưu vào các thư mục ứng.

Đối với Windows 10 phiên bản 1511 trở lên Sao chép trước đó, tập tin để ý dính chém từ vị trí sao lưu của bạn vào thư mục chú thích tương ứng.

Đối với Windows 10 Version 1607 và sau đó, “plum.sqlite”, “plum.sqlite-shm”, và “plum.sqlite-wal” tập tin để địa phương Nhà nước Thư mục và nếu “Media” thư mục đã được sao lưu sau đó sao chép nó vào địa phương Thư mục quốc gia là tốt.

Liên Hệ Ngay...