5 Lệnh Linux Mà Mọi Sysadmin Cần Phải Biết

Bài viết tin tức thủ thuật máy tính bàn với nội dung : 5 Lệnh Linux Mà Mọi Sysadmin Cần Phải Biết trên trang Dịch vụ Tin học VERA STAR. Tham khảo các dịch vụ sửa máy in tận nơi quận 2 & nạp mực máy in tận nơi quận 2 & Bơm mực máy in quận 12  tận chỗ ở khu vực TP.HCM.

Cho dù bạn là nhà sản xuất thế hệ hay muốn quản lý các vận dụng của riêng mình, các lệnh sysadmin căn bản sau đây có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các áp dụng của mình. Họ cũng có thể giúp bạn diễn tả các vấn đề để khắc phục sự cố như lý bởi vì vì sao một ứng dụng có thể hoạt động toàn thể nhưng mà không hoạt động trên máy chủ từ xa. Các lệnh này áp dụng cho môi trường tạo ra Linux, vùng chứa, máy ảo (VM) và kim khí trần.

5 Lệnh Linux Mà Mọi Sysadmin Cần Phải Biết - VERA STAR
5 Lệnh Linux Mà Mọi Sysadmin Cần Phải Biết – VERA STAR

Tham khảo: Sửa máy in tại nhà quận 12 & dịch vụ bơm mực máy in tận nơi quận 11 giá rẻ

Cuộn tròn

 • Curl chuyển một URL. sử dụng lệnh này để đánh giá điểm cuối ứng dụng hoặc kết nối với điểm cuối dịch vụ ngược dòng. Curl rất bổ ích trong việc xác định xem một áp dụng có thể tiếp cận dịch vụ khác, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu hoặc kiểm tra xem một dịch vụ có hoạt động thông thường hay không.
 • Ví dụ: vận dụng của bạn gặp mặt lỗi HTTP 500 cho biết rằng nó không thể truy hỏi cập cơ sở dữ liệu MongoDB:
 • $ curl -I -s myapplication:5000 HTTP/1.0 500 INTERNAL SERVER ERROR
 • Hãy đánh giá điểm cuối cơ sở dữ liệu từ pc cục bộ:
 • $ curl -I -s database:27017 HTTP/1.0 200 OK
 • Bởi vậy, những gì có thể là vấn đề? đánh giá xem vận dụng của bạn có thể tới những nơi khác ngoài cơ sở dữ liệu từ máy chủ áp dụng hay không:
 • $ curl -I -s https://opensource.com HTTP/1.1 200 OK
 • Mọi thứ có vẻ ổn. hiện nay hãy thử truy cập cơ sở dữ liệu từ máy chủ áp dụngvận dụng của bạn đang sử dụng tên máy chủ của cơ sở dữ liệu, bởi vậy đầu tiên hãy thử:
 • $ curl database:27017 curl: (6) Couldn’t resolve host ‘database’
 • Điều này chỉ ra rằng áp dụng của bạn không thể phân giải cơ sở dữ liệu, bởi URL cơ sở dữ liệu không khả dụng hoặc máy chủ (bộ chứa hoặc máy ảo) không có máy chủ tên nhưng mà nó có thể dùng để phân giải tên máy chủ.
5 Lệnh Linux Mà Mọi Sysadmin Cần Phải Biết - VERA STAR
5 Lệnh Linux Mà Mọi Sysadmin Cần Phải Biết – VERA STAR

Xem: Cài Win Bình Tân giá rẻdịch vụ bơm mực máy in tận nơi quận gò vấp giá rẻ & Sửa máy tính Bình Tân giá rẻ

Python -m json.tool / jq

 • Sau khi thực hành lệnh curl, đầu ra của lệnh gọi API có thể khó đọc. thỉnh thoảng bạn muốn xuất JSON để dễ đọc để tìm một mục cụ thể. Python có một thư viện JSON tích hợp có thể viện trợ việc này. Bạn sử dụng python -m json.tool để thụt lề và tổ chức JSON. Để dùng mô-đun JSON của Python, hãy chuyển đầu ra của tệp JSON tới lệnh python -m json.tool .
 • $ cat test.json “title”:”Person”,”type”:”object”,”properties”:”firstName”:”type”:”string”,”lastName”:”type”:”string”,”age”:”description”:”Age in years”,”type”:”integer”,”minimum”:0,”required”:[“firstName”,”lastName”]
 • Để sử dụng thư viện Python, hãy chuyển đầu ra sang Python với tùy chọn -m (mô-đun).
 • $ cat test.json | python -m json.tool “properties”: “age”: “description”: “Age in years”, “minimum”: 0, “type”: “integer” , “firstName”: “type”: “string” , “lastName”:”type”: “string” , “required”: [ “firstName”, “lastName” ], “title”: “Person”, “type”: “object” 
 • Để phân tích cú pháp JSON nâng cao hơn, bạn có thể setup jq. Jq cung cấp một số tùy chọn để trích xuất các giá trị chi tiết từ đầu vào JSON. Để xuất đầu ra giống như mô-đun Python ở trên, chỉ cần áp dụng jq cho đầu ra.
 • $ cat test.json | jq “title”: “Person”, “type”: “object”, “properties”: “firstName”: “type”: “string” , “lastName”: “type”: “string” , “age”: “description”: “Age in years”, “type”: “integer”, “minimum”: 0 , “required”: [ “firstName”, “lastName” ] 
5 Lệnh Linux Mà Mọi Sysadmin Cần Phải Biết - VERA STAR
5 Lệnh Linux Mà Mọi Sysadmin Cần Phải Biết – VERA STAR

Ls

 • ls liệt kê các tập tin trong một thư mục. Sysadmins (quản trị viên hệ thống) và các nhà tạo ra sử dụng lệnh này khá thường xuyên. Trong vùng chứa, lệnh này có thể giúp xác định thư mục và tệp của hình ảnh vùng chứa. Bên cạnh việc tra cứu tệp, ls có thể giúp bạn kiểm tra các quyền của mình. Trong tỉ dụ dưới đây, bạn chẳng thể chạy myapp do vấn đề về quyền. Khi đánh giá các quyền với ls -l , bạn nhận ra rằng các quyền không có “x” trong -rw-r – r– , chỉ đọc và ghi.
 • $ ./myapp bash: ./myapp: Permission denied $ ls -l myapp -rw-r–r–. 1 Root root 33 Jul 21 18:36 myapp

Đuôi

 • Đuôi hiển thị phần sau cùng của tệp. Bạn thường không cần mọi dòng nhật ký để khắc phục sự cố. sạc vào đó, bạn muốn đánh giá xem nhật ký nói gì về đòi hỏi gần đây nhất đối với vận dụng. Ví dụ: bạn có thể dùng tail để đánh giá những gì xảy ra trong nhật ký khi bạn thực hành yêu cầu đến máy chủ Apache HTTP của mình.
 • Các -f dụng cụ tùy chọn “làm theo”, kết quả đầu ra các dòng log khi chúng được ghi vào tập tin. Ví dụ: có một tập lệnh nền truy tìm cập điểm cuối sau mỗi vài giây và khắc ghi yêu cầu này. thay  theo dõi nhật ký trong thời gian thực, bạn cũng có thể sử dụng tail để xem 100 dòng cuối cùng của tệp với tùy chọn -n .
 • $ tail -n 100 /var/log/httpd/access_log
5 Lệnh Linux Mà Mọi Sysadmin Cần Phải Biết - VERA STAR
5 Lệnh Linux Mà Mọi Sysadmin Cần Phải Biết – VERA STAR

Con mèo

 • Mèo nối và in các tập tin. Bạn có thể đòi hỏi mèo đánh giá nội dung của tệp dựa vào hoặc công nhận bản áp dụng nhưng bạn đã tạo toàn thể.
 • $ cat requirements.txt flask flask_pymongo
 • Ví dụ trên đánh giá xem vận dụng Python Flask của bạn có Flask được liệt kê dưới dạng phụ thuộc hay không.
 • Các lệnh cơ bản có thể nâng cao kĩ năng khắc phục sự cố, khi cần xác định lý do tại sao một ứng dụng hoạt động trong một môi trường tạo ra  không hoạt động trong một môi trường phát hành khác. Nhiều sysadmins đã tận dụng các lệnh này để gỡ lỗi nhiều vấn đề với hệ thống. Hiểu một số lệnh khắc phục sự cố hữu ích này có thể giúp bạn giao du với sysadmin và giải quyết các sự cố với ứng dụng của bạn.
Liên Hệ Ngay...