3 Cách Sửa Ổ Cứng Bị Dynamic Mirror Windows 10

sửa máy tính hcm các đĩa trong thiết lập nhân bản động có thể cung cấp một mức độ bảo vệ dữ liệu. Tuy nhiên, rất nhiều người dùng Windows gặp phải sự cố – Windows 10 hiển thị Không thành công . Làm thế nào để khắc phục vấn đề này và bảo mật dữ liệu trong khối động? MiniTool hiển thị 3 bản sửa lỗi cho vấn đề này. Hãy thử từng cái một.

Windows 10 Dynamic Mirror Hiển thị không thành công.

So với các đĩa cơ bản, đĩa động có thể cung cấp một mức độ bảo vệ dữ liệu. Để bảo mật dữ liệu tốt hơn ( cứu dữ liệu hcm  )  một số người dùng thích sử dụng thiết lập gương động. Nhưng một số người dùng gặp phải tình huống tương tự:

khối lượng động hiển thị Không thành công

Làm cách nào để khắc phục sự cố – Gương động Windows 10 hiển thị Không thành công và lấy lại dữ liệu? Lei’s nhìn thấy thủ phạm có thể xảy ra đằng sau vấn đề này và liệt kê các vấn đề tương ứng trước.

Lý do có thể cho Windows 10 Dynamic Mirror Hiển thị không thành công

Khi bạn gặp phải tình trạng âm lượng động không thành công trên Windows 10 ( cai win tan noi ) bạn có thể cân nhắc các nguyên nhân sau.

  1. Đĩa động đang ngoại tuyến.
  2. Hệ thống tập tin bị hỏng.
  3. Đĩa động bị hỏng.

Ba trường hợp sẽ dẫn đến gương đĩa Không thành công. Để tìm ra nguyên nhân nào gây ra sự cố này, chúng ta hãy thử từng cách sửa lỗi sau đây.

Liên Hệ Ngay...